GL-CL-01 Extinderea stației de epurare din aglomerarea Galați

Acest contract a fost semnat în data de 28.12.2012, data demarării lui fiind 14.01.2013. Durata contractului este de 41 de luni, inclusiv 12 luni perioada de notificare a defectelor.

Valoarea revizuită a contractului, conform act adițional nr. 4, este de  80.436.910,16  fără TVA.

Contractul cuprinde următoarele componente:

–       Patru linii pentru tratare biologică cu îndepărtarea nutrienților;

–       Patru bazine de decantare finală;

–       Stație de Suflante;

–       Dozarea agentului de precipitare;

–       Stație de pompare nămol recirculat și excedentar;

–       Echipament de îngroșare a nămolului excedentar;

–       Echipamentul de preparare și de dozare polimeri, pentru nămolul excedentar;

–       Bazin-tampon pentru nămolul biologic îngroșat;

–       Digestor anaerobic;

–       Instalarea pompelor de încălzire și a echipamentului de amestecare pentru digestorul anaerob;

–       Deshidratarea nămolului;

–       Echipament combinat motor / generator cu biogaz.

 

Stadiu lucrari la 30.04.2016:

A fost finalizata recepția la terminarea lucrărilor în data de 11 aprilie 2016.
Valoarea lucrărilor din cadrul contractului a fast de 80.436.910, 16 lei fără TVA.