GL-CL-04 Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în Tecuci și Târgu Bujor, inclusiv reabilitarea puțurilor din Galați

Contractul a fost semnat în data de 4.11.2013, data demarării lucrărilor fiind 18.11.2013. Durata contractului este de 29 de luni, inclusiv perioada de notificare a defectelor.

Contractul are o valoare de 64.600.005,97 lei fără TVA.

Componentele acestui contract pentru sistemul de apă și canalizare din municipiul Tecuci includ:

Sistem de alimentare cu apă

–       Extinderea rețelelor de alimentare cu apă                        32.230 m

–       Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă                       613 m

–       Branșamente                                                                 1.584 unități

–       Reabilitare și extindere stație tratare apă                         1 unitate

–       Reabilitare și extindere stații pompare apa                      1 unitate

–       Stație de pompare apa noi                                             2 unități

–       Sistem SCADA                                                             1 unitate

Sistem canalizare

–       Extindere rețele de canalizare                                         58.321 m

–       Stații de pompare apă uzată noi                                     9 unități

–       Sistem SCADA                                                              1 unitate

În orașul Târgu Bujor, investițiile ce urmează a fi realizate acoperă următoarele componente:

Sistem de alimentare cu apă

–       Extindere rețele alimentare cu apă                                  20.977 m

–       Reabilitare rețele alimentare cu apă                                 1.037 m

–       Reabilitare conductă de aducțiune                                  1.777 m

–       Branșamente                                                                 1.062 unități

–       Reabilitare rezervor înmagazinare                                    3 unități

–       Reabilitare și extindere stație tratare apă                         1 unitate

–       Reabilitare și extindere stații pompare apa                      1 unitate

–       Sistem SCADA                                                              1 unitate

Sistem de canalizare

–       Extindere rețele de canalizare cu                                     33.566m

–       Stații de pompare apă uzată noi                                     9 unități

–       Sistem SCADA                                                              1 unitate

În ceea ce privește reabilitarea fronturilor de captare, urmează a fi efectuate:

–       foraje pt. municipiul Galați                                              85 unități

–       foraje pt. municipiul Tecuci                                             36 unități

–       foraje pt. Târgu Bujor                                                     5 unități

–       Sistem SCADA                                                       1 unitate

 

Stadiu lucrari la 30.04.2016:

A fost finalizat​a recepția la terminarea lucrărilor in data de 26 noiembrie 2015.

Valoarea lucrărilor din cadrul contractului a fost de 64.414.041,82 lei fără TVA.