GL-CL-05 Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Pechea, inclusiv reabilitarea conductei magistrale Galați

Contractul a fost semnat în data de 11.07.2013, data demarării lucrărilor fiind 25.07.2013. Durata contractului este de 31 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.

Contractul are o valoare de 62.783.137 lei fără TVA.

Investițiile incluse în acest contract includ următoarele componente:

Sistem de alimentare cu apă

–       Extindere rețele alimentare cu apă                                  68.188 m

–       Conductă nouă de aducțiune                                          4.428 m

–       Branșamente                                                                 3.988 unități

–       Reabilitare rezervor înmagazinare                        1 unitate

–       Rezervor de înmagazinare nou                                        1 unitate

–       Reabilitare și extindere stație tratare apă                         1 unitate

–       Stație tratare apă nouă                                                   1 unitate

–       Stație pompare apa potabilă nouă                                  3 unități

–       Sistem SCADA                                                             1 unitate

Sistem de canalizare

–       Extindere rețele de canalizare                                        100.420 m

–       Stații de pompare apă uzată noi                                     16 unități

–       Sistem SCADA                                                             1 unitate

 

Reabilitare conductă de aducțiune pentru Galati                          5.500 m

 

A fost finalizat​a recepția la terminarea lucrărilor in data de  17 iulie  2015.

Valoarea lucrărilor din cadrul contractului a fost de 60.214.967,01 lei fără TVA.