GL-CL-06 Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Liești

Contractul a fost semnat în data de 18.03.2013, data demarării lucrărilor fiind 28.03.2013. Durata contractului este de 31 de luni, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.

Contactul are o valoare de 83.395.202 lei fără TVA.

Componentele acestui contract sunt următoarele:

Alimentare cu apă

–       Extindere rețele alimentare cu apă                                  114.407 m

–       Conductă nouă de aducțiune                                          73 m

–       Branșamente                                                                 7.294 unități

–       Reabilitare și extindere stație tratare apă                         1 unitate

–       Stație de tratare apă  nouă                                             1 unitate

–       Rezervor de înmagazinare nou                                        2 unități

–       Reabilitare și extindere stație pompare apă                     2 unități

–       Stație pompare apă  nouă                                              1 unități

–       Sistem SCADA                                                             1 unitate

 

Sistem de canalizare

–       Extindere rețele de canalizare cu                                     154.392 m

–       Stații de pompare apă uzată noi                                     19 unități

–       Sistem SCADA                                                             1 unitate

 

A fost finalizat​a recepția la terminarea lucrărilor in data de 06 mai 2015.

Valoarea lucrărilor din cadrul contractului a fost de 82.432.262,30 lei fără TVA.