GL-CS-02 Audit

Contractul a fost semnat în data de 5.08.2013, data demarării acestuia fiind 26.08.2013. Contractul are o valoare de 78.750 lei fără TVA şi se va derula pe o perioadă de 37 de luni, respectiv până în septembrie 2016.

Prin acest contract, vor fi asigurate serviciile specifice de audit, obligatorii pentru contractele cu finanţare europeană, fiind îndeplinită planificarea şi respectarea executării tuturor componentelor proiectului, în conformitate cu specificaţiile menţionate în cererea de finanţare şi actele oficiale depuse la Autoritea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.

In cadrul contractului de audit CS 02 – Audit au fost transmise urmatoarele  rapoarte:

  • Raport nr. 1, pentru anul 2011
  • Raport nr. 2, pentru anul 2012
  • ​Raport nr. 3 pentru anul 2013
  • Raport nr. 4 pentru anul 2014​