18 mai 2016 – Întâlnire de prezentare la finalizarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”

Întâlnirea cu mass-media s-a desfășurat în ziua de miercuri, 18 mai 2016, în sala multimedia a Societăţii Apă Canal S.A. Galați din Strada Constantin Brâncoveanu nr. 2, pornind de la agenda propusă pentru eveniment.

Toți participanții la întâlnire au primit mape de prezentare personalizate cu datele Proiectului, conținând materialele pregătite de Consultant și avizate de către AM POS Mediu (agenda propusă a întâlnirii, prezentarea detaliată a proiectului și a stadiului de implementare), precum și pixuri inscripționate conform prevederilor MIV IS 2007-2013 realizate de Consultant în prima parte a anului 2013.
Domnul Cornel Hamza, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã Serviciul Regional Apã Galaţi, a avut primul cuvânt, prezentând colaborarea asociaţiei cu beneficiarul proiectului pe parcursul derulării activităţilor acestuia, subliniind importanţa unei bune cooperări şi unei implicări viitoare în noi proiecte care să continue investiţiile demarate.
În continuare, doamna Silvia Buhlea, Director Organismul Intermediar Galaţi, Regiunea 2 Sud-Est a prezentat informaţii esenţiale despre Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, subliniind exemplele de bune practici şi explicând de ce proiectul de faţă reprezintă un adevărat succes în acest domeniu. De asemenea, a adus în discuţie posibilitatea şi importanţa continuării investiţiilor printru-un nou proiect, în cadrul următoarei perioade de finanţare, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Doamna Carmen Condurache, managerul proiectului ”Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”, a făcut o trecere în revistă a contextului proiectului de investiţii, a finanţării acestuia şi a obiectivelor generale, iar domnul Laurenţiu Chiriac, lider de echipă al Concultantului, a descris la rândul său activitățile prevăzute şi realizate în contractul de asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor.
În continuare, doamna aura Batog, responsabil publicitate din partea Societăţii Apă Canal S.A. Galaţi, a susținut prezentarea detaliată a proiectului pornind de la prezentarea PowerPoint realizată în prealabil de Consultant și avizată de AM POS Mediu, ce a fost proiectată de asemenea în sala de conferințe. Prezentarea a inclus o descriere a contractelor de lucrări aferente Proiectului, incluzând date privind valoarea acestora, durata lor de desfășurare, antreprenorii contractați în urma derulării licitațiilor, precum și rezultatele fiecăruia dintre acestea.

La întâlnire au participat în calitate de vorbitori:

  • Doamna Carmen Condurache, Manager de Proiect al Societății Apă Canal S.A. Galați;
  • Doamna Laura Batog, responsabil publicitate, Societatea Apă canal S.A. Galaţi;
  • Domnul Laurenţiu Chiriac, lider de echipă, Compania de Consultanță și Asistență Tehnică;
  • Domnul Cornel Hamza, Presedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã Serviciul Regional Apã Galaţi;
  • Doamna Silvia Buhlea, Director Organismul Intermediar Galaţi, Regiunea 2 Sud-Est.

 

Prezentare intalnire presa 18 mai 2016 format pdf (click aici!)

Agenda desfasurare intalnire presa 18 mai 2016 format pdf (click aici!)

Fisa proiect intalnire presa 18 mai 2016 format pdf (clcik aici!)

Inregistrare audio intalnire presa 18 mai 2016 format mp3 (click aici!)