Stadiul lucrărilor

Indicator

UM

Cantitate conform
Deciziei de Finanţare

Progres fizic

APĂ POTABILĂ

Reabilitare / echipare foraje din fronturi de captare subterană

unități

126

 126
Reabilitare conducte de aducţiune

km

7,277

7,264
Reabilitare și extindere de staţii de tratare a apei

unități

4

 4
Reabilitare rezervoare de înmagazinare apă potabilă

unități

4

 4
Reabilitare și extindere de staţii de pompare apă potabilă

unități

4

 4
Reabilitare reţea distribuţie apă

km

1,65

 1,636
Extindere conducte de aducţiune

km

4,501

 4,559
Staţii de tratare a apei noi

unități

2

 2
Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă

unități

3

 3
Staţii noi de pompare apă potabilă

unități

6

 6
Extindere reţea distribuţie apă

km

228,35

 235,821
Contorizarea apei potabile

unități

13,810

13,378
Sistem de monitorizare, control şi colectare de date (SCADA)

unități

5

 5

APĂ UZATĂ

Reabilitare și extinderea stațiilor de epurare apă uzată

unități

2

 2
Extinderea rețelei de canalizare

km

338

347,934
Staţii noi de pompare apă uzată

unități

57

 57
Staţii noi de epurare apă uzată

unități

3

 3
Sistem de monitorizare, control şi colectare de date (SCADA)

unități

4

 4