Despre Proiect

head2

 

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de instrumente financiare menite să contribuie la reducerea decalajelor economice și sociale dintre Statele Membre. Pentru dezvoltarea și extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiază de Fondul European de Dezvoltare Regională și de Fondul de Coeziune.

Programul Operațional Sectorial ”Mediu” este documentul care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu în România pentru perioada 2007-2013. POS Mediu continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel național care au fost inițiate în cadrul asistenței de pre-aderare, în particular PHARE și ISPA. POS Mediu.

POS Mediu include șase Axe Prioritare, dintre care prima este dedicată Sectorului apă / apă uzată, acest sector beneficiind de cea mai mare parte din fondurile europene alocate Programului (60%).

Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” a fost  acceptat în vederea cofinanțării prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 1, în a doua jumătate a anului 2011.

 

Vedere panoramică a Stației de Epurare a Apelor Uzate din municipiul Galați