Componente proiect

Investițiile prevăzute în proiect sunt grupate pe 9 componente, prezentate în detaliu în cele ce urmează.

Denumirea contractului

Cod de identificare

Valoarea contractului la finalizare in lei, fara TVA (lei)

Stadiul contractului

Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

GL-CS-01

17.868.860,72

Data începerii: 02.07.2012

Auditul proiectului

GL-CS-02

78.750,00

Data începerii: 26.08.2013

Achiziționarea echipamentului de uscare a nămolului pentru stația de epurare Galați.

GL-CP-01

13.610.100

Finalizat

Extinderea stației de epurare din aglomerarea Galați

GL-CL-01

80.436.910,16

A fost finalizata recepția la terminarea lucrărilor in data de 1​1 aprilie 2016

Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Tecuci. Stație nouă de epurare în Târgu Bujor.

GL-CL-02

41.473.084,74

A fost finalizata recepția la terminarea lucrărilor in data de​ 09 noiembrie 201​5

Stație nouă de epurare în aglomerarea Liești. Stație nouă de epurare în aglomerarea Pechea.

GL-CL-03

41.381.593,99

A fost finalizata recepția la terminarea lucrărilor in data de 1​4 ianuarie 2016

Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în Tecuci și Târgu Bujor, inclusiv reabilitarea puțurilor din Galați.

GL-CL-04

64.600.005,97

A fost finalizata recepția la terminarea lucrărilor in data de ​26 ​noiembrie 2016

Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Pechea, inclusiv reabilitarea conductei magistrale Galați.

GL-CL-05

62.783.137

A fost finalizata recepția la terminarea lucrărilor in data de 17 iulie 2015

Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Liești

GL-CL-06

83.395.202

A fost finalizat​a recepția la terminarea lucrărilor in data de 06 mai 2015

Legendă :

CS – contract de servicii

CP – contract de furnizare

CL – contract de lucrări