Date generale

Proiectul face obiectul Contractului de Finanțare nr. 122202/23.08.2011 dintre Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, și S.C. Apă Canal S.A. Galați, Operatorul Regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Galați.

 

Durata contractului de Finantare este de 52 de luni, respectiv până la data de 30.12.2015.

Proiectului i-a fost atribuit codul CCI 2011 RO 161 PR 003, fiind înregistrat în SMIS – CSNR cu nr. 38013.

Valoarea totală a proiectului fără TVA este de 507.718.645 lei, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu 496.303.155 lei, împărțită pe surse de finanțare astfel:

  •  finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 388.200.203 lei;
  •  finanțare nerambursabilă din bugetul de stat: 59.371.796 lei;
  •  contribuție beneficiar, din bugetul local: 9.134.122 lei.

S.C. Apă Canal S.A. Galați asigură de asemenea finanțarea valorii alta decât cea eligibilă a proiectului, de 55.435.378 lei.

Lucrările finanțate prin Proiect constau în principal din următoarele activități:

  • Reabilitarea fronturilor de captare;
  • Reabilitarea surselor, conductelor de aducțiune de la sursele de apă subterană și a stațiilor de tratare a apei;
  • Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare și a rețelelor de alimentare cu apă potabilă;
  • Reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate;
  • Construirea, reabilitarea și modernizarea de stații de epurare ape uzate.