Obiective

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu prin derularea unor investiții specific în domeniul apei potabile și apei uzate în județul Galați.

Proiectul urmărește în mod specific următoarele priorități:

  • Respectarea în totalitate a Directivelor UE și legislației românești în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate;
  • Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la aproape 100% în aglomerările incluse în proiect
  • Contribuția la creșterea capacității instituționale locale de implementare a proiectelor;

Proiectul reprezintă un pas important în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din aglomerările cuprinse în proiect.