GL-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Contractul GL-CS-01 a fost semnat în data de 06.06.2012, având o durată de 49 de luni.

Valoarea revizuită a contractului, conform act adițional nr. 9, este de 17.868.860,72 fără TVA și cuprinde următoarele componente:

–       Suport în Managementul Proiectului;

–       Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică;

–       Managementul nămolurilor și reziduurilor;

–       Adoptarea planului de acțiune pentru protecția surselor de apă;

–       Campanie de publicitate și promovare a Proiectului;

–       Actualizare Master Plan;

–       Supervizare lucrări.

 

Stadiului de transmitere a livrabilelor:

Nr.

Denumire

     CONSULTANT

1.

ACTIVITATEA 1 – SUPORT PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 

 

Propunere de organigramă actualizată a Departamentului UIP integrată organigramei generale a OR, inclusiv fişele de post aferente – versiune provizorie

Finalizat

 

Organigrama actualizată a Departamentului UIP integrată organigramei generale a OR, inclusiv fişele de post aferente – versiune finală

Finalizat

 

Manual actualizat de Proceduri pentru Departamentul UIP, inclusiv proceduri privind aspectele financiare – versiune provizorie

Finalizat

 

Manual actualizat de Proceduri pentru Departamentul UIP, inclusiv proceduri privind aspectele financiare – versiune finală

Finalizat

 

Plan de instruire pentru perioada de implementare a proiectului

 

 

Raport privind sistemul de monitorizare, raportare şi arhivare al Departamentului UIP – versiune provizorie

Finalizat

 

Raport privind sistemul de monitorizare, raportare şi arhivare al Departamentului UIP – versiune finală

Finalizat

 

Plan de actiune pentru managementul riscurilor economico-financiare

Finalizat

 

Program de pregatire profesionala a personalului DIP

Finalizat

 

Raport privind implementarea programului de perfecţionare a cunoştinţelor la locul de muncă (on-the-job training) în managementul contractelor

Finalizat

 

Actualizarea analizei cost-beneficiu – versiune finala

Finalizat

2.

ACTIVITATEA 2 – DEZVOLTAREA UNUI SISTEM MODERN DE MODELARE HIDRAULICĂ A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, PENTRU AGLOMERĂRILE DIN JUDEŢUL GALAŢI – TECUCI, TÂRGU BUJOR, PECHEA, LIEŞTI         ACTIVITATE FINALIZATA

 

 

Documentaţie de achiziţii pentru echipamente hardware şi software modelare hidraulică

Finalizat

 

Raport de evaluare a ofertelor

Finalizat

 

Raport de recepţie a echipamentelor livrate hardware si software de modelare hidraulica

Finalizat

 

Program de pregătire profesională a personalului – versiune finală

Finalizat

 

Raport de modelare şi simulare hidraulică a reţelelor în aglomerările Tecuci, Târgu Bujor, Pechea, Lieşti

Finalizat

 

Manual de utilizare si operare a sistemului de modelare hidraulica

Finalizat

 

Raport final privind activitatea

Finalizat

3.

ACTIVITATEA 3 – MANAGEMENTUL REZIDUURILOR DIN STAŢIILE DE EPURARE

 

 

Strategia privind managementul nămolurilor şi reziduurilor – versiune provizorie

Finalizat

 

Strategia privind managementul nămolurilor şi reziduurilor – versiune finală

Finalizat

 

Raport intermediar privind implementarea strategiei namolurilor si reziduurilor

Finalizat

 

Raport final privind activitatea

Finalizat

4.

ACTIVITATEA 4 – ADOPTAREA PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND PROTECTIA SURSELOR DE APA

 

 

Bază de date privind sursele de apă disponibile şi identificarea factorilor de poluare

Finalizat

 

Studiu privind determinarea zonelor de protecţie sanitară

Finalizat

 

Plan de acţiune pentru protecţia surselor de apă

Finalizat

 

Raport intermediar privind implementarea planului de acţiune

Finalizat

 

Raport final privind activitatea

Finalizat

5.

ACTIVITATEA 5 – CAMPANIE DE PUBLICITATE ŞI PROMOVARE A PROIECTULUI

 

 

Strategie de promovare a Planului de actiuni – versiune provizorie

Finalizat

 

Strategie de promovare a Planului de actiuni – versiune finala

Finalizat

 

Raport intermediar privind implementarea planului de actiune

Finalizat

 

Elaborare brosura „Poveste de succes”

Finalizat

 

Raport final privind activitatea

Finalizat

6

ACTIVITATEA 6- ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI : ACTIVITATE  DEVANSATA, CU DATA DE INCEPERE PE 01.11.2012.      ACTIVITATE FINALIZATA

 

 

 Master plan actualizat – versiune provizorie

Finalizat

 

Master plan actualizat– versiune finala

Finalizat

7

ACTIVITATEA 7 –SUPERVIZAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI

 

Manualul Procedurilor de Supervizare

Finalizat

 

Manualul pentru Asigurarea Calităţii

Finalizat